Media Relations

Zadbaj o stałe kontakty z mediami

Relacje z mediami są bardzo ważne dla większości innowacyjnych marek. To dziennikarze są dzisiaj tzw. „czwartą władzą” i dzięki utrzymaniu z nimi relacji Twoja marka może osiągnąć gigantyczny sukces medialny!

Media Relations MarkNetingu

l

Informacje prasowe

Tworzymy ciekawe informacje prasowe, napisane zgodnie z kunsztem dziennikarskim (5W, odwrócona piramidka), gotowe do publikacji.

Konferencje prasowe

Organizujemy konferencje prasowe od zera. Wybieramy miejsce, zapraszamy dziennikarzy i przygotowujemy dla nich pakiety, dbamy o ustawienie kamer i oświetlenia, a także o stronę wizualną całej konferencji. Przygotowujemy także ich przekaz.

Relacje

Przygotowujemy relacje z ważnych dla firmy wydarzeń, które potem mogą być rozsyłane do dziennikarzy i zamieszczane na Twojej stronie internetowej.

n

Baza dziennikarzy

Budujemy gotowe bazy dziennikarzy z danej branży, redakcji ogólnopolskich oraz regionalnych.

Materiał filmowy

Oprócz przygotowania relacji tekstowej z konferencji prasowej przygotowujemy także relację filmową do pełnego wykorzystania na Twojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

U

Monitoring

Monitorujemy to, co mówi się o Tobie w mediach i przygotowujemy odpowiednie propozycje taktyki komunikacji.